RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OBOWIĄZUJĄCE W 3QQ

Współpracując z 3QQ możesz być pewien, że powierzone nam dane osobowe są w pełni bezpieczne. Jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie najwyższych standardów ochrony Twoich danych osobowych, zgodnych z przepisami prawa wprowadzonymi przez ustawodawcę unijnego oraz krajowego, a także realizację najlepszych praktyk rynkowych obowiązujących w naszej branży. 

 

ZBIERAMY DANE WYŁĄCZNIE W KONKRETNYCH, WYRAŹNYCH I PRAWNIE UZASADNIONYCH CELACH

Przetwarzając dane osobowe zawsze zadajemy sobie pytanie o cel ich gromadzenia, tak by działać w granicach przepisów RODO. Nie przetwarzamy danych w celach innych niż te, do których zostały zebrane. Ponadto minimalizujemy gromadzenie danych, ograniczając je tylko do tych niezbędnych dla realizacji celów, do których zostały pozyskane. Minimalizację danych osiągnęliśmy dzięki przeprowadzonej w trakcie audytu szczegółowej inwentaryzacji danych osobowych.

 

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, BY POSIADANE PRZEZ NAS DANE BYŁY PRAWIDŁOWE I AKTUALNE

Zgodnie z zasadą prawidłowości, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Jeżeli chcesz zaktualizować przetwarzane przez nas dane napisz do nas na adres: biuro@3qq.pl

 

ZABEZPIECZAMY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH ORAZ ICH INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Przetwarzamy je wyłącznie w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane przez RODO.

 

 

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: