Czym jest fundacja rodzinna? 

W Polsce pojawił się zupełnie nowy byt prawny o nazwie „fundacja rodzina”. W artykule przyjrzymy się temu rozwiązaniu i rozważymy, kiedy może być korzystne dla przedsiębiorców. 

Jaki jest cel fundacji rodzinnej? 

Można wskazać co najmniej kilka celów, o czym piszemy w dalszej części artykułu. Podstawowy to: odseparowanie biznesu i rodziny. Majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Fundacja działa więc jak skarbiec rodzinny: ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przez niego przyjęte. 

Jak założyć fundację rodzinną? 

Fundator daje pewnego rodzaju wizję, jak jego majątek powinien zachować się w czasie (za życia i po śmierci fundatora). Dokładnie opisuje kształt w statucie fundacji. Zawiera tam wszystko, na czym mu zależy – między innymi jak majątek powinien być zarządzany. Może przygotować również opinie i zalecenia. 

Jak wygląda to od strony technicznej? Na stronie biznes.gov.pl czytamy, że oprócz sporządzenia statutu należy złożyć oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie, przekazać majątek do fundacji rodzinnej o wartości co najmniej 100 tys. zł i zgłosić fundację rodzinną do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim rejestru fundacji rodzinnych.

Czy fundacja rodzinna zapewnia ochronę majątku? 

Owszem, fundacja rodzinna chroni majątek przed rozdrobnieniem wraz z upływem lat. Warto zaznaczyć, że po śmierci fundatora majątek, który znajdował się w fundacji, nie wchodzi do masy spadkowej. A co wchodzi w skład aktywów fundacji? Chociażby nieruchomości, akcje, dzieła sztuki czy papiery wartościowe. 

Co w przypadku śmierci fundatora? 

W momencie śmierci fundatora z punktu widzenia majątku, zbioru aktywów – nic się nie zmienia. Dalej będzie w fundacji. Pytanie, kto może z niego korzystać? 

Odpowiedź jest prosta – beneficjent. Jest to osoba ustanowiona przez fundatora, umieszczona na liście beneficjentów. Beneficjentem może być osoba fizyczna, ale także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Co z podatkami?

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale w ograniczonym zakresie. Działania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (takie jak najem, udzielanie pożyczek spółkom, w których posiada udziały, czy obrót walutami) są zwolnione z podatku! Krótko mówiąc, nie ma CITu. Każda inna działalność opodatkowana jest stawką sankcyjną – 25%. 

Kiedy jeszcze mamy do czynienia z podatkami? W momencie wypłaty zysku. Fundacja rodzinna płaci CIT 15% pobierany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom (w grupie zerowej). Jeśli mówimy o beneficjencie z pierwszej i drugiej grupy spadkowej, jest to dodatkowo 10% na poziomie osoby fizycznej.

Dlaczego warto rozważyć fundację rodzinną?

Jest to forma szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek, zaplanować sukcesję i którym zależy na planowaniu podatkowym. Jako fundator możesz wycofać się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów. Będziesz miał możliwość utrzymania majątku w jednych rękach. Zapewnisz efektywne zarządzanie majątkiem, jego ochronę i pomnażanie. 

Ponadto fundacja rodzinna jest do pewnego stopnia anonimowa. Tak długo, jak nie masz interesu prawnego, czyli nie jesteś beneficjentem ani wierzycielem fundacji, nie możesz dowiedzieć się, jakimi aktywami fundacja dysponuje – jest dla ciebie zagadką, co zawiera w sobie dana fundacja rodzinna. 

Dlaczego właśnie teraz mówi się o fundacjach rodzinnych?

Możesz się zastanawiać, „okej, pięknie to brzmi, ale dlaczego fundacja rodzinna została wprowadzona właśnie teraz? W czasach, kiedy inflacja jest wysoka, wybory coraz bliżej i proponowane są wymyślne programy socjalne? Czy to nie brzmi podejrzanie?”. 

Uspokajamy – prace nad tym rozwiązaniem trwają nie od wczoraj, ale już od lat. Co więcej, projekt został przyjęty praktycznie jednogłośnie przez Sejm i Senat, ponad podziałami. 

Choć fundacje rodzinne w Polsce to nowość, korzyści, jakie oferują, przyciągają coraz większą uwagę. Mamy nadzieję, że ten krótki artykuł pozwolił ci lepiej poznać ich potencjał.