Księga wieczysta – czym jest?

Weryfikacja księgi wieczystej jest pierwszym i podstawowym krokiem, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości. Księga wieczysta jest to ogólnodostępny rejestr publiczny zawierający informacje o stanie prawnym nieruchomości – domu, mieszkania, działki, czy lokalu. Możemy znaleźć w niej informacje dotyczące danych właściciela nieruchomości, jej przeznaczenia, a także informacje dotyczące ewentualnych obciążeń hipotecznych. 

Jakich informacji szukać w księdze wieczystej?

Księga wieczysta dzieli się na cztery działy, z których każdy zawierają konkretny rodzaj informacji. Każdy rejestr zbudowany jest w taki sam sposób, przejrzysty dla użytkownika, więc nie ma powodów do zmartwień. 

Dział pierwszy zawiera informacje o nieruchomości i składa się z dwóch części: oznaczenia nieruchomości (I-O) oraz spisu praw związanych z własnością (I-Sp). Część dotycząca oznaczenia nieruchomości zawiera w sobie dane geodezyjne oraz adresowe. Sprawdzając ten dział warto zwrócić uwagę na adres nieruchomości i sprawdzić czy pokrywa się on z jej rzeczywistą lokalizacją. To właśnie tu znajdziemy informacje dotyczące zarówno liczby kondygnacji budynku, całkowitą powierzchnię użytkową budynku oraz numerów ksiąg wieczystych poszczególnych lokali, jak i dane dotyczące pojedynczego lokalu – jego powierzchnię, rodzaj, liczbę pomieszczeń. Istotne jest, aby dokładnie sprawdzić powierzchnię użytkową i rodzaj pomieszczeń oraz przeznaczenie lokalu, pozwoli nam to bowiem uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek w przyszłości. Dział dotyczący spisu praw związanych z własnością informuje nas przysługującym właścicielom prawach, głównie służebności przejazdu przez sąsiednie działki oraz możliwości korzystania z infrastruktury znajdującej się na nich – jak np. parkingi. W tym dziale określone jest również jaki udział w nieruchomości wspólnej przypada na dany lokal. Ważna jest tutaj weryfikacja, czy pomieszczenia przynależne, jak np. miejsce parkingowe lub komórka lokatorska jest wpisane w księgę wieczystą nieruchomości. 

Dział drugi zawiera informacje o właścicielu lub wieczystym użytkowaniu interesującej nas nieruchomości. Warto zwrócić uwagę czy osoba podająca się za właściciela rzeczywiście nim jest według księgi wieczystej. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, każdy z nich zostanie tu wyszczególniony wraz z udziałem w danej nieruchomości. Co ważne – jeśli interesująca nas nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela należy upewnić się, że każdy ze współwłaścicieli wyraził zgodę na jej sprzedaż.

Dział trzeci zawiera informacje dotyczące ewentualnych praw, roszczeń i ograniczeń, które mogą przysługiwać osobom trzecim. Jest to dział szczególnie ważny dla inwestorów. Tu właśnie możemy znaleźć dane dotyczące służebności, prawa pierwokupu, najmu lub dzierżawy, czy nawet informacje o wszczęciu egzekucji komorniczej.  

Dział czwarty zawiera hipoteki obciążające nieruchomość, zarówno te wynikające z umów, np. kredytowych, jak i hipoteki przymusowe. Znajdziemy tu informacje o rodzaju hipoteki, jej wartości oraz walucie. Warto pamiętać, że nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką, nabywamy ją wraz z owymi długami. 

Jak i gdzie mogę uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

Do informacji na temat każdej nieruchomości znajdującej się w księdze wieczystej dostęp jest publiczny i bezpłatny, tak by każdy mógł się z nimi zapoznać. Księgi wieczyste są bowiem jawne i otwarte. Aby móc sprawdzić interesującą nas nieruchomość potrzebujemy numeru księgi wieczystej. Możemy go uzyskać od sprzedawcy nieruchomości lub znaleźć w serwisie internetowym – ksiegiwieczyste.pl. Mając owy numer możemy sprawdzić nieruchomość w księdze wieczystej na dwa sposoby. Pierwszy zakłada udanie się do sądu rejonowego pod który podlega dana nieruchomość. Tam będziemy mogli zapoznać się z informacjami w wersji tradycyjnych, papierowych akt. Drugim sposobem jest wejście na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i zweryfikowanie księgi wieczystej w formie elektronicznej.